TIKI STORY

ארבעה סיפורים מרגשים שהתגבשו לרעיון אחד ומיוחד!

כל אחד מאיתנו חווה במשפחתו את מחלת הסרטן, מה שהביא אותנו להקים את Tiki – מותג אופנה עם ערך מוסף.
חיבר בינינו מכנה משותף של כאב, ומצאנו דרך לנתב את הכאב לאופטימיות ועשייה.

אסף שרייבר

אמי ז"ל נאבקה במחלת הסרטן במשך 3 שנים, מאבק שליווה אותי לאורך השירות הצבאי. Tiki בשבילי הוא הזדמנות אמיתית לעשות טוב ולתמוך את אלו שעדיין מתמודדים.

סהר כהן

המחלה פגשה אותי מספר פעמים בחיים כאשר אמי ז"ל, דודתי ז"ל ואחי חלו בה. בשבילי TIKI הוא הדרך להנציח את זכרן של אמי ודודתי, הדרך להשיב לגופים שמסייעים למשפחות במאבק במאבק במחלת הסרטן.

גיא גלוגאו

הסרטן קרוב לכולנו בדרך זו או אחרת, סבתי נפטרה מהמחלה כשהייתי בן 14. העשייה שלנו ב- Tiki למען המכנה המשותף השני בגודלו בישראל ממלאת ומרגשת אותי.

רועי גבע

לי ולמחלת הסרטן היכרות עמוקה, חליתי בעצמי כשהייתי בן 14, אמי זכרונה לברכה חלתה במשך 20 שנה ונפטרה לאחר מאבק ממושך במחלה. Tiki בשבילי הוא הדרך לגרום לאלה שמתמודדים להרגיש שהם לא לבד.